Skip to main content

Moniammatillisuus kuntoutus- ja työelämäpalveluissamme


Kaisankodissa tarjoamme lähes aina moniammatillista kuntoutusta. Se tarkoittaa sitä, että kuntoutuja saa kuntoutuksensa aikana niin lääkärin/ erikoislääkärin, sairaan-/ terveydenhoitajan, sosionomin, psykologin kuin terapeuttienkin palveluita ja lisäksi työelämän asiantuntijoiden palveluita. Terapeutteja joukossamme on mm. fysioterapeutit, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti ja psykoterapeutti. Työelämän asiantuntija tarkoittaa sitä, että henkilöllä voi olla jokin muu, kuin sosiaali- ja terveydenalan koulutus, ja että hän on toiminut ammatissaan jonkin verran ennen meillä työskentelyä. Tämän edellä mainitun tietotaidon lisäksi osalla henkilökunnasta on useita koulutuksia ja kokemusta erilaisista työtehtävistä. Moniammatillinen työskentely takaa monipuolisuutta ja laatua kuntoutukseen. On aivan eri asia pähkäillä asioita monella päällä kuin yhdellä päällä. Saamme neuvoja, haasteita ja tukea toisiltamme. 

Kuntoutuksemme käsittelevät useita teemoja ja jokaisella ammattilaisellamme on oma näkökulma käsiteltävään asiaan. Siksi voi joskus tuntua, että kuntoutuksen teemoissa on toistoja. Toistot takaavat aiheisiin syventymisen ja punaisen langan löytämisen. Monet kuntoutuksistamme käsittelevät fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen terveyden teemoja, voimaantumista, omien voimavarojen löytämistä, haasteisiin tarttumista ja mahdollisuuksien etsimistä ympäristöstä.  

Arvostamme jokaista asiakastamme. Joskus arvostaminen tarkoittaa kärsivällistä kuuntelua, joskus vaikeiden teemojen esiin ottamista ja hellää takapuolelle tuuppausta kohti muutosta. Muutos voi pelottaa. On luonnollista, että muutos tuo epämiellyttäviä tunteita ja halua jäädä totuttuun elämäntapaan. Sekin on luonnollista, että uudet asiat tuovat aluksi jopa unettomuutta, stressiä, vatsavaivoja ja kireää mieltä. Tästä kaikesta huolimatta kannustamme asiakkaitamme eteenpäin ja uusiin haasteisiin. Uskomme nimittäin siihen, että elämän rikastuttamiseksi on hyödyllistä katsoa eteenpäin ja tarttua haasteisiin sopivin askelin.  

Mitä nämä muutosta eteenpäin vievät askeleet voivat olla? Ne voivat olla aluksi ajatusten tietoista valitsemista siten, että suhtautuu itseensä myötätuntoisesti, puhuttelee itseään kuten parasta ystäväänsä ja palkitsee oman vaivannäkönsä itseään kehumalla. Arkisille asioille merkityksen antaminen ja kiitollisuus päivän rutiineista luo pohjan syvemmillekin kokemuksille ja tunteille. Eteenpäin meneminen voi olla pienten tapojen uudelleen muokkausta: Sitä, että muistaa syödä neljän tunnin välein, liikkua joka päivä, opettelee unihygieniaan liittyviä asioita ja sitä, että tutustuu internetin ja oman ympäristön kautta uusiin mahdollisuuksiin, joita voisi päivään lisätä. Askeleet kohti muutosta voivat olla sitä, että tekee asioita kivusta huolimatta tai harjoittelee rentouttamaan itseään hengityksen avulla useita kertoja päivässä. Askelia muutokseen voi olla tupakoinnin vähentäminen, päihteiden käytön myöntäminen tai rajojen asettaminen omien voimavarojen mukaisesti. Uskaltautuminen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa on myös tutkitusti hyvinvointia lisäävää. Näiden lisäksi tärkeitä askeleita kohti muutosta on uusien kokemusten saaminen työstä, työharjoittelusta, työkokeilusta, kuntouttavasta työtoiminnasta tai opiskelusta.  

Elämää ei aina voi mitata rahalla. Joskus kuntoutumisen esteeksi uhkaa nousta se, että kuntoutustoimet eivät aina heti paranna asiakkaan taloudellista tilannetta. Elämässä on rahan lisäksi muitakin arvoja, kuten se, että saa kokea taitojen tai kokemusten kasvavan, saa olla osa yhteisöä tai se, että voi hetkeksi keskittyä aivan johonkin muuhun asiaan, kuin omiin ongelmiin.  

Emme ohjaa ja neuvo asiakkaitamme yläpuolelta, sillä jokaisella meistäkin on oma tarina siitä, kuinka olemme vaikeuksista huolimatta saaneet käydä kohti oman elämän muutosta, ottaa osaa joskus arkisiin ja tylsältä tuntuviin, joskus erityisen mielenkiintoisiin asioihin. Tiesithän, että Suomessa on vajaa 2 miljoonaa työikäistä, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma? Omaa vaivaa ei tarvitse hävetä, mutta sen ei tarvitse myöskään määritellä kenenkään minuutta.  

Satu

Jaa tämä artikkeli