Skip to main content

Psykologinen turvallisuus töissä


Psykologinen turvallisuus töissä tukee uudistumista, innovaatioita sekä edistää oppimista. Psykologinen turvallisuus edistää tulosten saavuttamista ja vahvistaa työtyytyväisyyttä sekä työhön sitoutumista. Käytännössä psykologinen turvallisuus voi ilmetä siten, että jokainen uskaltaa tuoda esille ajatuksia, kysymyksiä tai huolia, sekä uskallusta pyytää apua ja myöntää virheitä ilman rangaistuksen pelkoa tai nolatuksi tulemista.

Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä ja kaikilla ei tarvitse olla organisaatiossa samanlaista työnkuvaa. Jokaisen perustehtävän määrittely ja perustehtävien mukainen toiminta edistää sujuvaa yhteistyötä työpaikoilla. Perustehtävät voivat olla esimerkiksi asia-, ihmis-, talous-, ympäristö-, turvallisuus-, johtamis-, innovointi-, analyysi- tai tutkimuskeskeisiä. On perustehtävä mikä hyvänsä, on ammattimaista ottaa huomioon toisten työntekijöiden ja heidän tehtäviensä kunnioitus ja hyvä käytös työpaikoilla.

 Havaitsetko teidän organisaatiossanne psykologista turvallisuutta esimerkiksi näin:

 • Mielipiteitä ja ongelmakohtia uskalletaan ottaa esille, syyllistämättä
 • Yhteistyö sujuu eikä esty pelon tai kilpailun vuoksi
 • Ihmisten erilaisuutta arvostetaan
 • Otettuun riskiin suhtaudutaan tutkailevasti ja oppien
 • Virheistä opitaan yhdessä

Virheitä voi tulla eteen työssä kuin työssä myös kokeneiden ja tehokkaiden ihmisten tai tiimien taholta. Virheistä kuitenkin opitaan, virheet pyritään korjaamaan ja mennään eteenpäin edelleen uutta oppien. Se, että virheitä ei pyritä peittelemään edistää avointa keskustelua ja työtapojen nopeaa kehitystä.

 Mitä sinä voit tehdä johtajana tai työntekijänä:

 • Voit tunnistaa omia tapojasi ajatella ja toimia: ”Olenko turvallinen toisille?”
 • Voit kysyä toisten mielipiteitä ja kiittää niistä
 • Voit olla syyllistämättä toisia
 • Voit tuoda vaikeat asiat esille keskusteluun ja edistää vaikeista asioista oppimisen kulttuuria
 • Voit myöntää omat virheesi ja keskeneräisyyden toisille
 • Voit esittää kysymyksiä ja ideoita ja pyytää toisiakin toimimaan niin
 • Voit kertoa jos et tiedä tai osaa jotakin tai jos tarvitset toisten apua
 • Voit kuunnella toisia
 • Voit antaa arvostavaa ja rehellistä palautetta toisille
 • Voit kiittää avusta ja tuesta
 • Voit puuttua selkeisiin rikkeisiin
 • Voit tarttua virheiden korjaamiseen ja pyytää muita avuksi
 • Voit edistää toimivia ja hyviä työtapoja ja käytänteitä sekä selkeitä rakenteita

Satu

Lähteet: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/pelotta-toissa-psykologinen-turvallisuus-tyoyhteisossa

Jaa tämä artikkeli