• Kuntoutuksella tuloksiin
 • Kuntoutuksella tuloksiin

  Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

  Ota yhteyttä meihin

Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE)

Ammatillinen kuntoutusselvitys on työelämään pääsyä tukeva ja sinne suuntaava kuntoutusmuoto. 

Siinä tunnistetaan ja arvioidaan työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja etsitään yksilöllisesti väyliä työhön paluuseen tai selvitetään sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Henkilökohtaista kuntoutusselvitystä työstää moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, sosionomi, työelämän asiantuntija sekä muita kuntoutuksen ammattilaisia.

 • Kurssikuvaus

  Tavoite

  Ammatillisessa kuntoutuselvityksessä tavoitteena on tunnistaa ja arvioida yksilöllisesti työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja selvitetään lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Kuntoutusselvityksen tuloksena on yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma joka laaditaan moniammatillisen työryhmän yhteistyönä.

  Palvelu on tarkoitettu työikäisille henkilöille joilla:

  • terveydelliset tekijät vaikeuttavat työelämään pääsyä tai sinne paluuta, eikä kokonaistilannetta tai kuntoutusmahdollisuuksia ole riittävästi selvitetty.
  • työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki on hylätty,
  • henkilö on palaamassa työhön pitkän työttömyyden jälkeen
  • opinnot ovat keskeytyneet toistuvasti sairauden vuoksi tai
  • sopivaa koulutus- tai ammattialaa on vaikea löytää.

  Kuntoutuksen rakenne

  Kuntoutusselvityksen pituus määräytyy yksilöllisesti. Kokonaispituus on enintään 12 kuntoutuspäivää 4 kuukauden aikana ja 1-3 seurantapäivää.

  • Alkuvaihe kestää 3 kuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä. 
  • Jatkovaihe toteutetaan kahdessa 3:n kuntoutuspäivän osiossa, joiden välissä on 1-2 etäkuntoutuspäivää.
  • Jatkovaihe koskee kuntoutujia, joiden kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan tarkempia ja laajempia selvityksiä.
  • Seurantavaihe on 1 seurantapäivä ja/tai 1-6 puhelinyhteydenottoa. Seurannassa varmistetaan, että kuntoutussuunnitelma on lähtenyt tai lähtee liikkeelle ja että saat tukea ammatilliseen etenemiseesi.
 • Hakuohjeet

  Kursseja toteutetaan ympäri vuoden. 

  • Varaa ensin aika lääkärille saadaksesi B-lausunnon joka liitetään mukaan Kelan viralliseen hakulomakkeeseen  KU 101
  • Kuntoutushakemus toimitetaan liitteineen Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA
  • Mitä aiemmin olet liikkeellä, sitä paremmin jää aikaa valmistautua kuntoutukseen. Voit seurata hakemuksen etenemistä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
  • Päätös kuntoutuksesta lähetetään tiedoksi hakijalle kotiin sekä palveluntuottajalle, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Palveluntuottaja lähettää lisätietoja ja kutsukirjeen kurssista ennen sen alkua.

   

  Kaisankodissa lisätietoja antaa:

  Marjo Tervonen-Saari, Akse palveluvastaava
  marjo.tervonen-saari(at)kaisankoti.fi
  p. 050 576 8172

   

   

   

 • Kurssiaikataulu

  Reaaliaikaisen kurssipaikkatilanteen löydät Kelan kurssihausta

  Klikkaa tästä

  Laita sanahakuun Kaisankoti.

   

   

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.