Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

Kiila-kuntoutus

Kiila-kuntoutuskurssit tukevat työkykyä ja edistävät työelämässä pysymistä.

Kiila-kuntoutuksella toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työssä jatkaminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. Kiila-kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä kuntoutujan, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntyminen sekä uusien oivallusten löytyminen suhteessa omaan työhön.

Uusissa Kiila-toteutuksissa on työpaikkakohtaisen ryhmäkurssipalvelun lisäksi yksilökurssipalvelu, joka toteutetaan pienemmällä ryhmällä eri työpaikoista tulevilla henkilöillä ja joka sisältää hiukan enemmän yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja.

 • Kurssikuvaus

  Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kaisankodin Kiila-kuntoutuskurssit toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kuntoutuskurssilaisen työhön, sekä hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

  Kenelle

  Kiila-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Valmennus sopii myös yrittäjille.

  Sisältö

  Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumisen takaamiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa voi tukea kuntoutusta.

  Kiila-kuntoutusta toteutetaan työpaikkakohtaisina ryhminä, joissa hakijatahona on työnantaja ja työterveyshuolto sekä yksilökohtaisina ryhminä, jolloin hakijat hakeutuvat kukin itse Kiila-kuntoutukseen työterveyshuollon tai muun lääkärikontaktin kautta.

  Hakeminen

  Kiila-kuntoutuskurssille hakeutuessa Kelaan toimitetaan hakulomakkeet KU101 ja KU200 sekä lääkärin B-lausunto (alle vuoden vanha). Hakulomakkeisiin voi toivoa palveluntuottajaksi Kaisankotia.

  KIILA-kuntoutuskursseja voivat hakea työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset ympäri vuoden, mutta syksyisin haetaan jo tulevan vuoden kursseja ja ne menevät nopeasti. Tällöin työnantajan edustaja ja/tai työterveyshuolto hakee Kiila-kuntoutuskurssia Kiila-kuntoutuskurssien asiointipalvelusta suomi.fi -tunnuksilla. Työnantajan edustaja ja työterveyshuolto voivat silloin tehdä esivalinnan kurssilaisista ja valita palveluntuottajaksi Kaisankodin. Kuntoutuskurssin koko on 8 henkilöä. Nämä kuntoutuskurssit ovat meillä erittäin suosittuja. Lisätietoa työnantajan toteuttamasta hakuprosessista Kelan sivuilla: https://www.kela.fi/tyonantajat-kiila-hakeminen?inheritRedirect=true 

  KIILA-kuntoutukseen voi hakea myös yksilö itse, jolloin hän on itse aktiivinen toimittaessaan hakulomakkeet ja lääkärinlausunnon Kelaan. Nämä toteutukset eivät löydy Kelan sivuilta. Voit merkitä palveluntuottajaksi "Kaisankoti". Kun Kelasta on tullut myöntävä päätös tiedoksi Kaisankodille, Kaisankodin Kiila-tiimivastaava ottaa yhteyttä hakijaan ja sopii kuntoutuksen aloituksen. Voit hakea kuntoutukseen, vaikka päivämäärät eivät olisi vielä tiedossa. Tämä kuntoutusmuoto toteutuu 4-5 hengen ryhminä ja sisältää myös yksilöllisiä käyntikertoja. Nämä Kiila-kuntoutukset eivät näy Kelan kuntoutuskurssi-hakupalvelussa. Päivitämme sivuillemme kuntoutuksen aloituspäivämääriä ainakin kaksi kertaa vuodessa.

  Toteutus

  Kuntoutus alkaa kuntoutujan tilanteen arvioinnilla. Kuntoutus sisältää yleensä noin 3x3-4 päivän ryhmäjaksoa. Yksilöllisiä käyntikertoja on molemmissa Kiila-kuntoutuksen vaihtoehdoissa. Lopuksi on varattu aikaa myös päätösosan käyntikerralle. Kuntoutus ajoittuu yleensä noin vuoden ajalle. 

  Reaaliaikaisen kurssipaikkatilanteen löydät Kelan kurssihausta koskien vain työnantajan hakemia kursseja

  Klikkaa tästä

  Laita sanahakuun Kaisankoti

  KIILA-yksilöryhmäpalvelun ajankohdat

  Voit hakea myös Kiila-kuntoutusta, joka sisältää ryhmäpäiviä ja lisäksi joitakin yksilöllisiä käyntejä. Tämä palvelu ei ole työpaikka- tai ammattialakohtainen. Nämä hakupaikat eivät näy Kelan sivuilla.

  Aloitamme yksilöistä koottuja Kiila-ryhmiä sen mukaan kun saamme hakemuksia. Olemme sinuun yhteydessä kuntoutuspäätöksen saatuamme! 

  Ryhmä 12
  1. avopäivä ajalla: (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 1.-3.6.2022
  2. Ryhmäjakso: 9-11.11.2022
  3. Ryhmäjakso: 8.-10.3.2023
   
  Ryhmä 13
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 22.8.-24.8.22 (HUOM: pvm korjattu 21.6.2022)
  2. Ryhmäjakso:7.12.-9.12.2022
  3. Ryhmäjakso: 29.3.-31.3.2023
  Ryhmä 14 
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 26.10.-28.10.2022
  2. Ryhmäjakso: 3.4.-5.4.2023
  3. Ryhmäjakso: 31.5.-2.6.2023
  Ryhmä 15
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 23.11.-25.11.2022
  2. Ryhmäjakso: 22.3.-24.3.2023
  3. Ryhmäjakso: 16.8.-18.8.2023
 • Toteutus

  Valmennus toteutetaan ryhmässä sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Kuntoutuksen aluksi ennen ryhmäjaksoa on avopäivä ja esimieskeskustelu yhdessä kuntoutujan ja Kaisankodin työelämän asiantuntijan kanssa. Avopäivänä kurssilainen osallistuu ohjelmaan Kaisankodissa, mutta yöpyy kotona. Ryhmäjaksoille on mahdollista hakea Kelasta majoitusmahdollisuutta.

  Kelan Power-Point esityksen (linkki ohessa: "Read more") diat 11 ja 12 esittelevät Kiila-kuntoutuksen ryhmä- ja yksilöprosessin kaaviona.

 • Hakuohjeet

  Työpaikkakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa työnantajan edustaja tai työterveyshuolto esittää kuntoutujia kuntoutukseen. Työnantajan edustaja hakee Kiila-kuntoutusta Kiila-kuntoutuskurssien asiointipalvelussa Kelan sivuilla suomi.fi -tunnuksien avulla ja valitsee itselleen palveluntuottajaksi esim. Kaisankodin. Työterveyshuollon yhteyshenkilö kokoaa suunnittelukokouksessa sovitun kohderyhmän ja tekee esivalintasuosituksen Kelaan. Nämä kuntoutuskurssit ovat meillä erittäin suosittuja, jonka vuoksi kehotamme tutustumaan myös yksilökohtaiseen hakuprosessiin

  Työpaikkakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa esivalinta tehdään seuraavien asiakirjojen perusteella:

  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU101
  • hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä Kiila-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU200
  • lääkärin B-lausunto
  • muut käytössä olevat asiakirjat

  Kiilakuntoutus-kurssit voivat toteutua myös yksilökohtaisen hakuprosessin kautta. Näille Kiila-kuntoutuskursseille ei ole esivalintaa, vaan kuntoutukseen hakeudutaan oman työterveyshuollon tai muun lääkärikontaktin kautta. Hakuvaiheessa yksilö toimittaa Kelaan edellä mainitut asiakirjat. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. Kun Kela myöntää kuntoutuksen, päätös lähetetään myös yksilön toivomalle palveluntuottajalle. Jos olet valinnut palveluntuottajaksi Kaisankodin, Kaisankoti saa päätöksen ja ottaa sinuun yhteyttä. Vaikka yksilö hakee itse Kiila-kuntoutukseen, kuntoutusohjelmaa toteutetaan ryhmässä 3x3 päivän ajan. Yksilöllisiä käyntejä sisältyy myös kuntoutukseen.

 • Kurssiaikataulu

  Reaaliaikaisen kurssipaikkatilanteen löydät Kelan kurssihausta koskien vain työnantajan hakemia kursseja

  Klikkaa tästä

  Laita sanahakuun Kaisankoti

  KIILA-yksilöpalvelun ajankohdat

  Voit hakea myös Kiila-yksilöpalveluun, joka sisältää yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja ja ryhmäpäiviä. Killa-yksilöpalvelu ei ole työpaikka- tai ammattialakohtainen. Nämä hakupaikat eivät näy Kelan sivuilla.

  Aloitamme Kiila-yksilöryhmiä sen mukaan kun saamme hakemuksia. Olemme sinuun yhteydessä heti kuntoutuspäätöksen saatuamme! Ryhmässä 15 on vielä tilaa.

   
  Ryhmä 12 TÄYNNÄ
  1. avopäivä ajalla: (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 1.-3.6.2022
  2. Ryhmäjakso: 9-11.11.2022
  3. Ryhmäjakso: 8.-10.3.2023
   
  Ryhmä 13 TÄYNNÄ
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 24.8.-26.8.2022
  2. Ryhmäjakso: 7.12.-9.12.2022
  3. Ryhmäjakso: 29.3.-31.3.2023
   
  Ryhmä 14 TÄYNNÄ
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 26.10.-28.10.2022
  2. Ryhmäjakso: 3.4.-5.4.2023
  3. Ryhmäjakso: 31.5.-2.6.2023
   
  Ryhmä 15 TILAA
  1. avopäivä ennen 1. kurssijakson alkua (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 23.11.-25.11.2022
  2. Ryhmäjakso: 22.3.-24.3.2023
  3. Ryhmäjakso: 16.8.-18.8.2023
Jaa tämä artikkeli

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö,
Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

© Copyright 2019- Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti. Oikeudet muutoksiin pidätetään.