• Kuntoutuksella tuloksiin
 • Kuntoutuksella tuloksiin

  Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

  Ota yhteyttä meihin

Kiila-kuntoutus

Kiila-kurssit tukevat työkykyä ja edistävät työelämässä pysymistä.

Kiila-kuntoutuksella toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työssä jatkaminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. Kiila-kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä kuntoutujan, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntyminen sekä uusien oivallusten löytyminen suhteessa omaan työhön.

Uusissa Kiila-toteutuksissa on kurssipalvelun lisäksi yksilöpalvelu, joka toteutetaan pienemmällä ryhmällä ja sisältää enemmän yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja.

 • Kurssikuvaus

  Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kaisankodin Kiila-kurssit toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kurssilaisen työhön, sekä hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

  Kenelle

  Kiila-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Valmennus sopii myös yrittäjille.

  Sisältö

  Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumisen takaamiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on lisäksi valmennuksen aikana hyvin tiivistä.

  Kiila-kuntoutusta toteutetaan työpaikkakohtaisina kursseina, joissa hakijatahona on työnantaja ja työterveyshuolto sekä yksilökohtaisina, jolloin hakijat hakeutuvat kukin itse Kiila-kuntoutukseen työterveyshuollon tai muun lääkärikontaktin kautta.

  Hakeminen

  Kiila-kurssille hakeutuessa Kelaan toimitetaan hakulomakkeet KU101 ja KU200 sekä lääkärin B-lausunto (alle vuoden vanha). Hakulomakkeisiin voi toivoa palveluntuottajaksi Kaisankotia.

  KIILA-kursseja voivat hakea työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset ympäri vuoden. Tällöin työnantajan edustaja ja/tai työterveyshuolto hakee kurssia Kiila-kurssien asiointipalvelusta suomi.fi -tunnuksilla. Työnantajan edustaja ja työterveyshuolto voivat silloin tehdä esivalinnan kurssilaisista ja valita palveluntuottajaksi Kaisankodin. Kurssin koko on 5-8 henkilöä. Nämä kurssit ovat meillä niin suosittuja, että kehotamme tutustumaan myös toiseen hakutapaan siltä varalta, että nämä kurssit ovat täyttyneet jo ennen teidän hakuprosessianne. Lisätietoa työnantajan toteuttamasta hakuprosessista Kelan sivuilla: https://www.kela.fi/tyonantajat-kiila-hakeminen?inheritRedirect=true 

  KIILA-kuntoutukseen voi hakea myös yksilö itse, jolloin hän on itse aktiivinen toimittaessaan hakulomakkeet ja lääkärinlausunnon Kelaan. Nämä toteutukset eivät löydy Kelan sivuilta. Voit merkitä palveluntuottajaksi "Kaisankoti". Kun Kelasta on tullut myöntävä päätös tiedoksi Kaisankodille, Kaisankodin Kiila-tiimivastaava ottaa yhteyttä hakijaan ja sopii kuntoutuksen aloituksen. Päivitämme sivuillemme kuntoutuksen aloituspäivämääriä. Voit hakea kuntoutukseen, vaikka päivämäärät eivät olisi vielä tiedossa. Tämä kuntoutusmuoto toteutuu 3-5 hengen ryhminä ja sisältää myös yksilöllisiä käyntikertoja. Nämä Kiila-kuntoutukset eivät näy Kelan kuntoutuskurssi-hakupalvelussa. Tarjoamme ainakin kolmea kurssia, jotka alkavat kevään 2022 aikana (Ryhmä 11. alkaa maaliskuussa, Ryhmä 12. alkaa huhtikuussa, Ryhmä 13. alkaa kesäkuussa). Kursseja lisätään tarpeen mukaan ensi vuodelle. 

  Toteutus

  Kuntoutus alkaa kuntoutujan tilanteen arvioinnilla. Kuntoutus sisältää yleensä noin 3x3 päivän ryhmäjaksoa. Myös yksilöllisiä käyntikertoja on molemmissa Kiila-kuntoutuksen vaihtoehdoissa. Lopuksi on varattu aikaa myös päätösosan käyntikerralle. Kuntoutus ajoittuu yleensä noin vuoden ajalle. 

  Kaisankodissa lisätietoja antaa:

  Eveliina Kauppila
  050 465 9924
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Toteutus

  Valmennus toteutetaan ryhmämuotoisina avopäivinä, yksilöllisinä avopäivinä, sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Avopäivänä kurssilainen osallistuu kurssiohjelmaan Kaisankodissa, mutta yöpyy kotona. Kurssilainen voi myös halutessaan majoittua Kaisankodissa.

  Kelan Power-Point esityksen (linkki ohessa: "Read more") diat 11 ja 12 esittelevät Kiila-kuntoutuksen ryhmä- ja yksilöprosessin kaaviona.

  Read more

 • Hakuohjeet

  Työpaikkakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa työterveyshuolto esittää kuntoutujia kuntoutukseen. Työnantajan edustaja hakee Kiila-kurssia Kiila-kurssien asiointipalvelussa Kelan sivuilla suomi.fi -tunnuksien avulla ja valitsee itselleen palveluntuottajaksi esim. Kaisankodin. Työterveyshuollon yhteyshenkilö kokoaa suunnittelukokouksessa sovitun kohderyhmän ja tekee esivalintasuosituksen Kelaan. Nämä kurssit ovat meillä hyvin suosittuja, jonka vuoksi kehotamme tutustumaan myös yksilökohtaiseen hakuprosessiin

  Työpaikkakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa esivalinta tehdään seuraavien asiakirjojen perusteella:

  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU101
  • hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä Kiila-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU200
  • lääkärin B-lausunto
  • muut käytössä olevat asiakirjat

  Kurssit voivat olla myös yksilökohtaisia. Näille Kiila-kursseille ei ole esivalintaa, vaan kursseille hakeudutaan oman työterveyshuollon tai muun lääkärikontaktin kautta. Hakuvaiheessa yksilö toimittaa Kelaan edellä mainitut asiakirjat. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. Kun Kela myöntää kuntoutuksen, päätös lähetetään myös yksilön toivomalle palveluntuottajalle. Jos olet valinnut palveluntuottajaksi Kaisankodin, Kaisankoti saa päätöksen ja ottaa sinuun yhteyttä. 

 • Kurssiaikataulu

  Reaaliaikaisen kurssipaikkatilanteen löydät Kelan kurssihausta koskien vain työnantajan hakemia kursseja

  Klikkaa tästä

  Laita sanahakuun Kaisankoti

  KIILA-yksilöpalvelun ajankohdat

  Voit hakea myös Kiila-yksilöpalveluun, joka sisältää yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja ja ryhmäpäiviä. Killa-yksilöpalvelu ei ole työpaikka- tai ammattialakohtainen. Nämä hakupaikat eivät näy Kelan sivuilla.

  Aloitamme Kiila-yksilöryhmiä sen mukaan kun saamme hakemuksia. Olemme sinuun yhteydessä heti kuntoutuspäätöksen saatuamme! (Lisäämme toteutuksia mahdollisuuksien mukaan vuodelle 2022).

  Ryhmä 11
  Yksi avopäivä ajalla: 10.1.-15.2.2022 (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 16.-18.3.2022 (3 vrk)
  2. Ryhmäjakso: 10.-12.8.2022 (3 vrk)
  3. Ryhmäjakso: 8.-10.2.2023 (3 vrk)
   
   
  Ryhmä 12
  Yksi avopäivä ajalla: 1.3.-10.4.2022 (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 27.-29.4.2022
  2. Ryhmäjakso: 17.-19.8.2022
  3. Ryhmäjakso: 15.-17.2.2023
   
   
  Ryhmä 13
  Yksi avopäivä ajalla: (sovitaan erikseen Kaisankodin asiantuntijan kanssa)
  1. Ryhmäjakso: 1.-3.6.2022
  2. Ryhmäjakso: 9-11.11.2022
  3. Ryhmäjakso: 8.-10.3.2023

   

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.