Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

Oma Väylä -neuropsykiatrinen kuntoutus

Oma väylä on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle.

Kohderyhmä

Kuntoutus on kohdistettu henkilölle, joka tarvitsee neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea:

 • opintojen käynnistymisessä
 • opintojen jatkamisessa tai loppuun saattamisessa
 • työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä
 • arjen hallintataitojen tai sosiaalisten taitojen kohentamisessa

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas saa

 • vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihinsa
 • tukea sosiaalisten taitojensa vahvistumiseen
 • vertaistukea
 • ymmärrystä neuropsykiatrisesta häiriöstä ja sen oireista

Sisältö

Kuntoutuksen kesto on 12 kuukautta, jonka aikana:

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1-2 läheisen ryhmätapaamista
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista (kuntoutuksen jälkeen)

 Haku:

 Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua henkilö, jolla on todettu:

 • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista:

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallintaan

Hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto tai muu lääketieteellinen selvitys

Kelan hakulomakkeeseen KU132 liitetään em. lausunto ja lähetetään Kelaan.

Katso tarkemmat hakuohjeet: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Jaa tämä artikkeli

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö,
Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

© Copyright 2019- Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti. Oikeudet muutoksiin pidätetään.