• Kuntoutuksella tuloksiin
 • Kuntoutuksella tuloksiin

  Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

  Ota yhteyttä meihin

Oma Väylä -neuropsykiatrinen kuntoutus

 Kohderyhmä

Oma väylä on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle. Kuntoutus on kohdistettu henkilölle, joka tarvitsee neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea:

 • opintojen käynnistymisessä
 • opintojen jatkamisessa tai loppuun saattamisessa
 • työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä
 • arjen hallintataitojen tai sosiaalisten taitojen kohentamisessa

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas saa

 • vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihinsa
 • tukea sosiaalisten taitojensa vahvistumiseen
 • vertaistukea
 • ymmärrystä neuropsykiatrisesta häiriöstä ja sen oireista

Sisältö

Kuntoutuksen kesto on 12 kuukautta, jonka aikana:

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1-2 läheisen ryhmätapaamista
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista (kuntoutuksen jälkeen)

 Haku:

 Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua henkilö, jolla on todettu:

 • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista:

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallintaan

Hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto tai muu lääketieteellinen selvitys

Kelan hakulomakkeeseen KU132 liitetään em. lausunto ja lähetetään Kelaan.

Katso tarkemmat hakuohjeet: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

 

 

 

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.