• Kuntoutuksella tuloksiin
  • Kuntoutuksella tuloksiin

    Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

    Ota yhteyttä meihin

Opi-kurssi

Kaisankodissa toteutettava Opi-kurssi on tarkoitettu niille Omnian opiskelijoille, joilla on haasteita opintojen edistämisen suhteen.

Opi -kurssi tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista opiskelu- tai toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena ja yksilöllisinä käyntikertoina. Ryhmätilanteissa mahdollistuva vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät yksilöllisiä kuntoutumisprosesseja.

Kurssille voi hakeutua opiskelijaterveydenhuollon kautta tai kysymällä opettajilta/opinto-ohjaajalta kurssista.
Voit myös kysyä Kaisankodista p. 050 575 8410.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.