Skip to main content

Tietosuojaseloste: markkinointirekisteri

1. Rekisterin nimi

Kaisankodin markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö sr (Kaisankoti kuntoutus ja työelämäpalvelut) Bodomintie 37, 02740 Espoo
y-tunnus: 0201424-6

3. Rekisterin yhteyshenkilöt

Tietosuojavastaava Tuija Salonen

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja on tarkoitus käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaan antama suostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot on kerätty

  •     rekisteröidyltä itseltään suostumukseen perustuen
  •     julkisista lähteistä

7. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, yritys/yhteisö tai vastaava, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteri säilytetään sähköisesti organisaation yhteisellä verkkolevyllä, minne on rajattu pääsy. Henkilötietoihin on pääsyoikeus rajoitetusti organisaation jäsenillä, joilla on salassapitovelvollisuus.