Skip to main content

Asiakastietojen käsittely

Informointi asiakastietojen käsittelystä ja tietopyynnöistä

Tietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja Suomen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Koko henkilöstö on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti, ja heidän osaamistaan henkilötietojen käsittelyn osalta ylläpidetään koulutuksella.

Keräämme asiakkaista henkilötietoja rekisteriin, joka koostuu erilaisista asiakirjoista ja digitaalisista tiedoista. Kuntoutusta ja muita palveluita koskevat tiedot tallennetaan potilasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on Kaisa kallion kansalaislasäätiön omistama Kaisankoti. Potilasrekisteriin tallennettujen tietojen ensisijainen tarkoitus on kuntoutuksen tai muun palvelun suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta. Lisäksi potilasrekisterin tietoja käytetään toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, tilastointiin ja seurantaan, kuntoutuksen laskutukseen ja perintään, ammattihenkilöiden valvontaan.

Asiakastiedot säilytetään Diarium -asiakastietojärjestelmässä, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä salasanan avulla. Asiakkaan tietoja käsittelee vain ne henkilöt, jotka liittyvät palvelun toteutukseen ja joille se on välttämätöntä.

Omien tietojen tarkistaminen

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu potilasrekisteriin. Tästä oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Asiakkaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista tai tarpeettoman tiedon poistamista. Asiakkaalla on myös oikeus saada tietoa, kuka tai ketkä ovat käsitelleet tietoja kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tätä vanhempiin potilastietojen käsittelyyn liittyviin tietoihin on oikeus ainoastaan tilanteissa, joissa epäillään väärinkäyttöä.

Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Luovutamme sinua koskevia potilastietoja vain suostumuksellasi tai lainsäädännön perusteella.

Niiden tietojen osalta, joissa Kaisankoti on henkilötietojen käsittelijä, tarkistuspyynnöt tulee osoittaa suoraan rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa voi tehdä kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Pyynnön voi tehdä kerran
vuodessa maksutta. Pyynnön toimittamisen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti).

Luvan tietojen tarkastamiseen antaa kuntoutujaa hoitava lääkäri. Kuntoutujaa varten varataan mahdollisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin näyttöruudulla ja pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti kuntoutujan pyytämässä laajuudessa.

Tarkempia tietoja potilasrekisteristä ja henkilötietojesi käsittelystä voit saada tietosuojaselosteesta.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Tuija Salonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , p. 050 3310 384