• Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan työelämän synnyttämiä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden ongelmia.

Työelämäpalveluihimme kuuluu muutosvalmennusta organisaatioiden irtisanomistilanteisiin, työnohjausta, työurapalveluita ja työyhteisövalmennuksia. Palveluiden avulla voimme myös ennaltaehkäistä työyhteisöjen kriisejä ja rakentaa niiden toimintaa.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus on organisaatioiden irtisanomistilanteisiin suunnattu palvelu

Työurapalvelu

Työurapalvelu

Työuravalmennus on Espoon kaupungin hankkima palvelu Espoon kaupungin työntekijöille, jotka tarvitsevat urallaan tukea työssä selviytymiseen ja jaksamiseen.

Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä.

Työyhteisövalmennukset

Työyhteisövalmennukset

Työyhteisövalmennukset ovat organisaatioille räätälöidysti toteutettavia valmennuksia.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.