• Työelämäpalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa ristiriitatilanteissa löytämään työyhteisöä rakentavan tavan toimia ja parantaa työyhteisön ilmapiiriä.

Se auttaa selkiyttämään yhteisiä tavoitteita, rooleja ja tehtäviä sekä lisää organisaation ja yksilöiden oppimista ja muutoskykyä. Työnohjaus parantaa johtajuutta ja lisää sekä kilpailukykyä että kasvun mahdollisuuksia. 

Työnohjauksessa

  • Määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
  • Keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
  • Etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi
  • Tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
  • Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta.
  • Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.
  • Osallistuja määrittelee mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.
  • Työnohjaaja on objektiivinen toimija joka ohjaa prosessia.
  • Ohjaaja auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Kenelle työnohjaus on suunnattu

Työnohjaus on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään sekä ratkaista työssä syntyneitä ristiriitoja.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työnohjauksesta "ota yhteyttä" -lomakkeen kautta.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.