• Työelämäpalvelut

Työkykyvalmennus

Työkykyvalmennus on tarkoitettu organisaatioiden työntekijöille, jotka tarvitsevat tukea omalle työuralle työkykyhaasteisiin. Palvelussa yhdistyy työnohjauksen, työhyvinvoinnin, työkyvyn ja urasuunnittelun elementit.  Se toteutetaan varhaisen vaiheen työkykyhaasteita ennaltaehkäisevänä palveluna.

RAKENNE

Palvelu rakentuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, verkkovalmennuksesta sekä voimaannuttavista asiantuntijaluennoista ja keskusteluista. Kuntoutuslääkärin työkykykonsultaatiomahdollisuus tarvittaessa lisäpalveluna, Palvelun toteutus tarvittaessa etämenetelmillä. 

TEEMAT

  • Voimavarat ja työssäjaksaminen (fyysinen, psyykkinen  ja sosiaalinen)
  • Oman työn hallinta, urasuunnittelu, työelämävalmiudet ja osaamisen tuotteistaminen
  • Voimaantuminen (”Sisäinen puhe” omakuvan rakentajana ja voimaantumisen mahdollistajana)
  • Aivojen huolto ja mahdollisuudet (Aivot ja työelämä)
  • Vertaistuki ja yhteisöllisyys työyhteisössä (työilmapiiri)
  • Fyysinen aktivointi ja rentoutuminen (uima-allas, luonto, kuntosali jne.)
  • Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät (extra osuus tule-vaivojen hoitoon)

Toimimme Backbyn kartanon kauniissa tiloissa, jossa voimaannuttava luonto ympärillä on osa valmennusta. (www.backby.fi)

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 47 22 821
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.