• Työkyvyn arviointi

Työkyvyn arviointi

Työkyvyn arviointiin kuuluu lääketieteellinen, toiminnallinen, psyykkinen, psykologinen ja kognitiivinen arviointi. Sen tavoitteena on osatyökykyisen henkilön jäljellä olevan työkyvyn toteaminen suhteessa työelämään.

Rohkaisun ja tuen avulla voimavarat ja kapasiteetti vapautuvat. Sen kautta mahdollisuudet löytää väylä työelämään helpottuu.

Toteutamme työkyvyn arvioinnit sekä moniammatillisena yhteistyönä, että erikoislääkärin laatimana arviointina.

Moniammatilliseen tiimiin kuuluu lääkärit (yleislääketieteen erikoislääkäri kuntoutuksen erityispätevyydellä, fysiatri ja psykiatri), työelämän asiantuntija (uravalmentaja), psykologi, sosionomi, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti ja neuropsykologi.

Lähettävänä tahona toimii kunnat, työhallinto tai vakuutusyhtiöt.

 

Eläkeyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt

Eläkeyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt

Tarjoamme eläkeyhtiöille ja vahinkovakuutusyhtiöille moniammatillista työkyvyn arviointipalvelua.

Kunnat

Kunnat

Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen.

TE-hallinto

TE-hallinto

Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakasta hyödyntämään jäljellä olevaa työkykyä ja pääsemään työelämässä eteenpäin.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.