Skip to main content

Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja ennaltaehkäiseviä työkykypalveluja, joiden tavoitteena on lisätä työssäjaksamista, vahvistaa työkykyä ja löytää avaimia parempaan työelämään.

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan työelämän synnyttämiä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden ongelmia.
Työelämäpalveluihimme kuuluu muutosvalmennusta organisaatioiden irtisanomistilanteisiin, työnohjausta, työurapalveluita ja työyhteisövalmennuksia. Palveluiden avulla voimme myös ennaltaehkäistä työyhteisöjen kriisejä ja rakentaa niiden toimintaa.
Jaa tämä artikkeli