Skip to main content
Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan työelämän synnyttämiä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden ongelmia.

Varhaisen tuen työkykypalvelut

Avaimia työkyvyn ylläpitoon ja ratkaisuja työkykyhaasteisiin

Tarjoamme hyvinvointialueille ja organisaatioille moniammatillista palvelua työntekijöiden työkykyhaasteisiin ja työssäjaksamisen tukemiseen:

 • Avain -työkykyvalmennus  on ryhmävalmennus, jonka painotus on ennaltaehkäisevässä työkyvyn ylläpidossa ja työssäjaksamisen tukemisessa.
 • Työuravalmennus on yksilövalmennus, jossa etsitään ratkaisuja jo syntyneisiin työkykyhaasteisiin ja keinoja työssäjatkamiseen.

Avain -työkykyvalmennus

Tavoitteet ja hyöty:

 • Palvelu toimii työkykyjohtamisen välineenä ja sen tavoitteena on ennaltaehkäistä työkykyhaasteita sekä lisätä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tarjoamalla avaimia työkyvyn ylläpitämiseen.
 • Osallistuja saa välineitä oman työn hallintaan ja työssä selviämiseen
 • Osallistuja saa välineitä oman työkunnon ylläpitämiseen
 • Osallistuja saa uusia näkökulmia ja motivaatiota omaan työhönsä
 • Osallistuja löytää keinoja selvitä työelämän haasteista

Kenelle:

 • Hyvinvointialueiden ja organisaatioiden työntekijöille, jotka tarvitsevat tukea työssäjaksamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.
 • Työyhteisöille jotka haluavat parantaa työilmapiiriä ja työntekijöiden työmotivaatiota.
 • Heille jotka kaipaavat uusia näkökulmia ja näköaloja omaan työhönsä ja uraansa.

Rakenne:

 • Palvelu sisältää ryhmäpäiviä,
 • henkilökohtaista valmennusta,
 • välitehtävät

 Työuravalmennus

Tavoitteet ja hyöty:

 • Palvelun tavoitteena on työssäjaksamisen ja -jatkamisen tukeminen.
 • Kongreettisten ratkaisujen löytäminen oman uran jatkumiseksi.
 • Työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan lisääntyminen.
 • Väline eläkeriskien hallintaan ja työkyvyttömyyshaittojen ennaltaehkäisyyn. 

Kenelle:

 • Hyvinvointialueiden ja organisaatioiden työntekijöille, jotka tarvitsevat ratkaisuja työkykyhaasteisiin, työssäjaksamiseen tai uuden uran suunnitteluun
 • Palvelu on suunnattu myös heille joiden työkyky tai työssäjaksaminen on heikentynyt, sairaslomat ovat lisääntyneet, työsuoritus ei vastaa työnantajan tavoitteita tai olisi tarve löytää työntekijälle paremmin soveltuvia työtehtäviä joko oman organisaation sisältä tai organisaation ulkopuolelta.

Rakenne:

 • Palvelu perustuu henkilökohtaiseen valmennukseen.
 • Lisäksi osallistujalle valitaan tavoitetta tukevat asiantuntijaluennot, joille hän osallistuu.
 • Välitehtävät

Teemat:

 Kumpaankin palveluun sisältyvät asiantuntijaluennot sisältävät mm. seuraavia teemoja:

 • Voimavarat ja työssäjaksaminen (psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen)
 • Liikunnan, ravinnon ja levon merkitys työssäjaksamiseen.
 • Työn muokkaaminen ja oman työn hallinta
 • Oman työn perustehtävän kartoittaminen
 • Osaamisen tunnistaminen ja urasuunnittelu
 • Vastuullinen työkäyttäytyminen ja työilmapiiri
 • Aivotaidot ja aivojen muovautuvuus (aivot ja työelämä, stressinhallinta)
 • Fyysinen aktivointi ja rentoutuminen (uima-allas, luonto, kuntosali jne.)
 • Kokonaisvaltainen kivunhallinta (extra osuus tule-vaivojen hoitoon)

Lisäpalveluna mahdollisuus fysiatrin, psykiatrin tai kuntoutuslääkärin konsultaatioon, sekä työyhteisön työnohjaukseen.

Paikka:

Toimimme Backbyn kartanon kauniissa tiloissa, jossa voimaannuttava luonto ympärillä on osa valmennusta. (www.backby.fi)

Räätälöimme organisaatioille palvelupaketteja asiakkaan tarpeen mukaisilla painotuksilla.

Pyydä tarjous "Ota yhteyttä" -lomakkeen kautta

Jaa tämä artikkeli