Skip to main content
Työkyvyn arvioinnin tavoitteena on osatyökykyisen henkilön jäljellä olevan työkyvyn toteaminen suhteessa työelämään.

Kunnat

Työkykyselvitysten arviointipalvelut on Helsingin kaupungin hankkima työkyvyn arviointipalvelu. Tarjoamme yleislääketieteen erikoislääkärin (kuntoutuslääkäri) ja psykiatrin työkyvyn arviointipalvelua.

Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen.

Työkyvyn arviointeja ja eläkemahdollisuuksien selvityksiä tehdään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, perhe- ja sosiaalipalvelujen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön Työkykyselvitys – toimipisteessä. Toimipisteen asiakkaita voivat olla helsinkiläiset ja vantaalaiset sosiaalitoimen ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat. Asiakaskohderyhmään kuuluvat 18-63 –vuotiaat sairauden, vian tai vamman johdosta lähettäjätahon työkyvyttömäksi arvioimat asiakkaat.

Työkykyselvitys kokonaisuudessaan on laaja selvitys asiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta. Työkykyselvitys sisältää sosiaalityöntekijän tekemän sosiaalisen selvityksen, terveydentilan selvittämiseen tarvittavat neuropsykologi- ja erikoislääkäritutkimuspalvelut lausuntoineen, terveydentilan edellyttämien etuuksien, kuten sairauspäiväraha-/eläkehakemuksen laatimisen ja koko hakuprosessin hoitamisen mahdollisesti tarvittavine muutoksenhakuineen. Työkyvyn arviointi toteutetaan monialaisen yhteistyön keinoin.

Palveluun hakeudutaan sosiaalialan työntekijän lähetteellä. Asiakasohjaus tapahtuu Helsingin kaupungin työkyky-yksikön kautta.

Jaa tämä artikkeli